PRIVATLIVSPOLITIK OG COOKIEPOLITIK

1. INTRODUKTION
Dit privatliv er vigtigt for os. Denne privatlivs- og cookiepolitik ("Politik") beskriver, hvordan vi håndterer dine personlige data. Vi overholder de gældende love og regler, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Dine personoplysninger vil udelukkende blive brugt til de formål, der er angivet i denne politik, medmindre den videre behandling af dine data er forenelig med de formål, som dataene oprindeligt blev behandlet til.


2. PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER
Vi indsamler personlige oplysninger via vores websted.
Personoplysninger er alle oplysninger (data), der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Vi indsamler følgende oplysninger:
 •  Når du afgiver en ordre på vores websted, beder vi dig om dit navn, din adresse, kontakt- og faktureringsoplysninger for at kunne behandle og levere din ordre.
 • Hvis du opretter en konto på vores websted, beder vi dig om dit navn, din e-mailadresse og din adgangskode, så du kan logge ind og bruge vores tjenester. Vi beder også om dine faktureringsoplysninger og leveringsadresse af praktiske årsager. Så du ikke behøver at indtaste dem igen, når du afgiver din næste ordre.
 • Hvis du skriver en anmeldelse, hvori du giver udtryk for din utilfredshed, beder vi om dine oplysninger (adresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer), så vi kan kontakte dig.
 • Hvis du kontakter vores kundeservice ved hjælp af chatfunktionen, webformularen, via telefon eller ved at sende en e-mail, beder vi om dit navn, telefonnummer og/eller din e-mailadresse for at kunne besvare dit spørgsmål.
 • Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, beder vi dig om din e-mailadresse.
 • Når du besøger vores websted, kan vi bede dig om at udfylde en undersøgelse. Hovedformålet med denne undersøgelse er at forbedre vores tjenester generelt. Det er ikke obligatorisk at udfylde en undersøgelse for at kunne bestille produkter fra vores webshop.
 • Når du besøger vores websted, indsamler vi oplysninger om din aktivitet på vores websted med henblik på at tilpasse dine besøg på webstedet til dig. Disse oplysninger vedrører IP-adressen på din computer, dit brugernavn, tidspunktet for hentning og andre data, som din browser sender til os. Vi anonymiserer disse data så vidt muligt. Vi indsamler besøgsdata ved hjælp af cookies. Se venligst afsnittet om cookies nedenfor (afsnit 5) for at få flere oplysninger om brugen af cookies.
 • Vi indsamler tekniske data fra de besøgende på vores websted for at kunne analysere og forbedre vores tjenester. Dette omfatter måling og analyse af statistiske data og udarbejdelse af brugerstatistik. Vi anonymiserer disse data så meget som muligt. Vi indsamler tekniske data ved hjælp af cookies. Se venligst afsnittet om cookies nedenfor (afsnit 5) for at få flere oplysninger om brugen af cookies.

3. HVORFOR VI INDSAMLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER: FORMÅL:
Vi behandler kun dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Vi vil bede om dit samtykke, før vi bruger dine personoplysninger til andre formål, medmindre den videre behandling af personoplysningerne er forenelig med de formål, hvortil disse oplysninger oprindeligt blev behandlet. Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, underretter vi dig på forhånd herom.
Vi vil ikke bruge dine personoplysninger til at træffe en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering.


4. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
Kontrakt
Når du afgiver en ordre, indgår du en kontrakt med os. For at kunne levere vores tjenester til dig skal vi have visse oplysninger, f.eks. dit navn, leveringsadresse, e-mailadresse og faktureringsoplysninger.

Legitime interesser
Vi kan behandle dine data, hvis vi har visse legitime interesser i at behandle dine personoplysninger, medmindre din interesse i ikke at få dataene behandlet er større.
Optimering af vores markedsføringskampagner, personlig tilpasning af vores websted og besvarelse af dine spørgsmål er en del af vores almindelige forretningsaktiviteter. Derudover vil vi gerne holde dig informeret om vores produkter via et nyhedsbrev. Vi ønsker også at tilbyde et websted med gode funktionaliteter, der er skræddersyet til de ønsker, som de besøgende på dette websted har.
Første gang du afgiver en ordre via vores hjemmeside, beder vi dig oprette en brugerkonto. Vi har en legitim interesse i at gøre dette, da dette vil fremskynde ordreprocessen og leveringen.
Du har ret til at gøre indsigelse mod disse behandlinger. I så fald bedes du kontakte os. Du kan kontakte os ved at bruge online-kontaktformularen/via e-mail:
info@xdconnects.com
eller ringe til: +31 (0) 70 319 99 00.

I tilfælde af en indsigelse vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre der er tvingende, berettigede grunde, som gør, at vores interesse i denne behandling er større end din interesse i at stoppe behandlingen. Bemærk venligst, at du muligvis ikke kan anvende vores tjenester optimalt, hvis du anmoder os om at ophøre med behandlingen.

Samtykke
I nogle tilfælde beder vi om dit samtykke til at behandle dine oplysninger, nemlig
 • før du skriver en anmeldelse eller kontakter vores kundeservice
 • før vi sender dig et nyhedsbrev

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. I så fald vil vi ophøre med at behandle dine oplysninger til det pågældende formål. Dine personoplysninger slettes, medmindre der er tvingende grunde til, at vi skal beholde disse oplysninger.
Du kan afmelde dig og/eller slette dine data på følgende måde:
 • Hvert nyhedsbrev indeholder et link, der giver dig mulighed for at afmelde dig med et enkelt klik.
 • Kontakt os via kontaktformularen / Send en e-mail til: info@xdconnects.com
 • Kontakt os via telefon: +31 (0) 70 319 99 00.
Der henvises også til afsnit 13 nedenfor.

Juridisk forpligtelse
Vi behandler personoplysninger i henhold til lovgivningen. F.eks. er opbevaring af personoplysninger i vores finansielle regnskaber påkrævet i henhold til skattelovgivningen.


5. COOKIES
Vi bruger såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på en computer eller anden enhed som f.eks. en tablet eller telefon, når en besøgende ser eller bruger vores websted.
Formålet med brugen af cookies er:
 •  for at webstedet kan fungere korrekt eller bedre ved f.eks. at genkende den besøgende og dermed yde en bedre tjeneste.
 • Analyse af trafikken på et websted med henblik på at identificere potentielle forbedringer.
 • Registrering af de besøgendes adfærd ved browsing for at give vores besøgende målrettede tilbud.
Du kan vælge enten at acceptere eller afvise marketingcookies. Dine indstillinger kan administreres via vores cookie-banner.
Nogle internetbrowsere er indstillet til at acceptere cookies som standard. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at forhindre dette. I "Hjælp"-funktionen i din browser kan du se, hvordan du blokerer cookies. Når du vælger denne mulighed, er det muligt, at visse dele af vores websted ikke fungerer optimalt eller ikke længere er tilgængelige. Bemærk venligst, at du også kan justere indstillingerne, før du gemmer en cookie.
De data, der indsamles ved hjælp af cookies, vil blive behandlet fortroligt.


6. METAPIXEL
Vi bruger metapixels til at indsamle oplysninger, der gør det muligt for os at identificere specifikke målgrupper.
For yderligere oplysninger henvises til Meta's privatlivspolitik: https://www.facebook.com/privacy/policy.


7. GOOGLE ANALYTICS
Vi bruger Google Analytics til at indsamle statistiske oplysninger om brugen af vores websted med henblik på at udarbejde målrettede markedsføringskampagner.


8. HVOR LÆNGE VI OPBEVARER DINE OPLYSNINGER
Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt for formålet med databehandlingen.
 •  Nyhedsbrev: Dit navn og dine kontaktoplysninger opbevares, så længe du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev.
 • Besvarelse af dine spørgsmål: dit navn og dine kontaktoplysninger opbevares så længe, som det er nødvendigt for at vi kan besvare dine spørgsmål. Oplysningerne opbevares i højst 1 år, medmindre der er andre (juridiske) grunde til at opbevare oplysningerne.
 • Levering af vores produkter: Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt for at levere produktet, indsamle fakturaen og andre administrative formål. Oplysningerne til indsamling af fakturaen opbevares ikke længere end 2 år, medmindre der er andre (juridiske) grunde til at opbevare oplysningerne.
 • Tekniske årsager, f.eks. optimering af webstedet: Hvis det er muligt, opbevares tekniske data i anonymiseret form. Oplysningerne anvendes så længe, som det er nødvendigt for at optimere webstedet, men ikke længere end 6 måneder.
 • Undersøgelser: Vi opbevarer disse oplysninger - til overvågning af kvaliteten af vores tjenester - ikke længere end nødvendigt.


9. HVORDAN VI SIKRER DINE OPLYSNINGER
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod ulovlig behandling eller tab.
Disse omfatter bl.a. følgende foranstaltninger:
 • Alle personer, der arbejder hos os, har tavshedspligt med hensyn til dine personlige oplysninger.
 • Vi sikrer, at tredjeparter, der har adgang til dine personoplysninger, overholder vores sikkerhedskrav. Til dette formål har vi indgået kontrakter med disse parter.
 • Hvor det er muligt, pseudonymiserer vi dine data og krypterer dine personlige data.
 • Vi har oprettet et sikkert backup-miljø for at kunne gendanne personoplysninger i tilfælde af fysiske eller tekniske hændelser.
 • Vi tester og evaluerer foranstaltningerne regelmæssigt.
Selv om vi ikke kan forhindre tredjeparter i at få adgang til dine data eller forhindre tab af dine data som følge af et brud på vores sikkerhedsforanstaltninger, træffer vi alle passende foranstaltninger for at sikre, at dine personlige data ikke er tilgængelige for uautoriserede personer.


10. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES
Vi behandler dine personoplysninger i Den Europæiske Union. Enhver overførsel af personoplysninger til lande uden for Den Europæiske Union vil ske i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR. Vi vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dataene beskyttes korrekt.


11. HVEM DER HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER
Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det ved lov, eller hvis du har givet tilladelse til det.
Vi anvender leverandører af IKT- og markedsføringstjenester, som vi vil indgå en databehandleraftale med, herunder fortrolighedsklausuler. Disse parter behandler kun personoplysninger efter vores udtrykkelige instrukser.


12. ÆNDRINGER I VORES POLITIK
Denne politik kan blive ændret i tilfælde af ændringer af vores produkter og/eller tjenester og/eller lovændringer. Enhver ændring vil blive offentliggjort på dette websted.
I tilfælde af væsentlige ændringer, der gælder direkte for dig, informerer vi dig personligt, f.eks. via e-mail. I tilfælde af væsentlige ændringer af formålene med vores behandling, og hvis behandlingen er underlagt dit samtykke, vil vi bede dig om dit samtykke til disse nye formål.


13. HVORDAN KAN DU UDØVE DINE RETTIGHEDER?
Du har følgende rettigheder i henhold til GDPR (artikel 15 - 21) og andre relevante love om databeskyttelse:
 • Ret til at anmode om indsigt i dine personlige oplysninger
 • Ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte (berigtigelse)
 • Ret til at anmode om fjernelse af dine personoplysninger
 • Ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Hvis vi har behandlet dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser: ret til at gøre indsigelse mod (yderligere) behandling af dine personoplysninger (indsigelse)
 • Hvis vi har behandlet dine data på grundlag af dit samtykke eller opfyldelsen af vores kontrakt med dig: ret til at modtage data i maskinlæsbar form, så du kan overføre disse data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
Hvis du ønsker at få flere oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, kan du kontakte os via kontaktformularen / ved at sende en e-mail til info@xdconnects.com.


14. INDSIGELSE OG KLAGERET
Vi behandler visse personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser (afsnit 4). Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på dette grundlag. I så fald skal vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre der er tvingende, berettigede grunde, som gør, at vores behandlingsinteresse er større end din interesse i at stoppe behandlingen.
Hvad skal du gøre, hvis du er uenig i en beslutning fra vores side, f.eks. når vi beslutter ikke at slette dine personoplysninger? I så fald kan du benytte en eller flere af følgende muligheder:
 • Kontakt os: Vi vil gøre vores yderste for at finde en fælles løsning. Du kan finde vores kontaktoplysninger nederst i denne politik.
 • Indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage til den nederlandske databeskyttelsesmyndighed: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ eller, hvis du befinder dig i en anden EU-medlemsstat, til databeskyttelsesmyndigheden i dit land.
 • Tvister: Du har ret til at henvende dig til den kompetente domstol.


15. KONTAKT
Ansvaret for behandlingen af personoplysninger ligger hos:
XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, the Netherlands
Telefon: +31 (0) 70 319 99 00
E-mail : info@xdconnects.com

Februar 2023