onze missieonze waarden

Maximale gift-ervaring met minimale impact

Verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeenschappen

Open en transparant

Streven naar 'positive change'

Geef terug aan de planeet

Om de waardering voor onze gifts en de daaruit voortvloeiende band tussen gever en ontvanger te vergroten, richten wij ons op het leveren van de hoogst mogelijke productkwaliteit, zoals gedefinieerd door duurzaamheid, functionaliteit en minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Waar mogelijk worden producten gemaakt van (gecertificeerde en traceerbare) gerecyclede materialen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij beschouwen onszelf als een integraal onderdeel van een ecosysteem van belanghebbenden, waaronder onze werknemers, onze leveranciers en onze klanten. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid tegenover al deze stakeholders en houden bij onze beslissingen rekening met hun welzijn. Het is ons beleid om mensen in dienst te nemen die deze fundamentele waarden delen, waarbij wij diversiteit voorstaan. Als bedrijf streven wij naar maximale transparantie, zowel intern als extern. In alle aspecten van ons bedrijf stimuleren wij open communicatie, een sfeer van samenwerking en maximale eenvoud. In het besef dat onze industrie een inherent effect op de planeet heeft, moeten wij ernaar streven de manier waarop wij zaken doen fundamenteel te veranderen. Daarom vindt besluitvorming plaats in de context van wereldwijde milieu-uitdagingen en waar mogelijk moeten onze acties dienen om het probleem tot een minimum te beperken. Onze acties en activiteiten worden voortdurend geëvalueerd en opnieuw beoordeeld in ons streven naar verbetering. Als marktpionier effenen wij het pad voor de rest van de industrie. Om de negatieve gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor het milieu te helpen verzachten, leggen wij onszelf op een deel van onze winst af te staan aan non-profitorganisaties die actief betrokken zijn bij de bestrijding van de milieuproblemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.