PRIVACY- EN COOKIEBELEID


1. INLEIDING
Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit Privacy- en Cookiebeleid ("Beleid") beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in dit Beleid genoemde doeleinden, tenzij de verdere verwerking van uw gegevens overeenstemt met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.


2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Wij verzamelen persoonsgegevens via onze website.
Persoonsgegevens betreft alle informatie (gegevens) die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij verzamelen de volgende informatie:
 • Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, vragen wij u om uw naam, adres, contactgegevens en facturatiegegevens voor de verwerking en levering van uw bestelling.
 • Als u een account aanmaakt op onze website, vragen wij om uw naam, e-mailadres en wachtwoord, zodat u kunt inloggen en gebruik kunt maken van onze diensten. Ook vragen wij om praktische redenen om uw factuurgegevens en afleveradres; u hoeft deze niet bij een volgende bestelling opnieuw in te vullen.
 • Als u een recensie schrijft waarin u uw ontevredenheid uit, vragen wij om uw gegevens (adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) zodat wij contact met u kunnen opnemen.
 • Als u contact opneemt met onze klantenservice via de chatfunctie, het webformulier, via de telefoon of door het sturen van een e-mail, vragen wij om uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres om uw vraag te kunnen beantwoorden.
 • Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen wij u om uw e-mailadres.
 • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij u vragen een vragenlijst in te vullen. Het belangrijkste doel van deze vragenlijst is om onze diensten in het algemeen te verbeteren. Het invullen van een vragenlijst is niet verplicht om producten uit onze webshop te kunnen bestellen.
 • Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie over uw activiteit op onze website om uw websitebezoek te personaliseren. Deze informatie betreft het IP-adres van uw computer, uw gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en andere gegevens die uw browser aan ons doorgeeft. Wij anonimiseren deze gegevens zoveel mogelijk. Wij verzamelen bezoekersgegevens via het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar het onderdeel cookies hieronder (paragraaf 5).
 • Wij verzamelen technische gegevens van de bezoekers van onze website in verband met onderzoek naar en verbetering van onze diensten. Dit omvat het meten en analyseren van statistische gegevens en het genereren van gebruikersstatistieken. Wij anonimiseren deze gegevens zoveel mogelijk. Wij verzamelen technische gegevens via het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij naar de onderstaande paragraaf over ons cookiebeleid (paragraaf 5).


3. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN: DOELEINDEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden.
Wanneer wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te gebruiken vragen wij vooraf uw toestemming, tenzij de verdere verwerking van de persoonsgegevens overeenstemt met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt. Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te verwerken, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om een besluit te nemen op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerking, zoals profilering.


4. RECHTSGRONDSLAGEN VOOR VERWERKING
Overeenkomst
Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u een overeenkomst met ons aan. Om u onze diensten te kunnen leveren, hebben wij bepaalde informatie nodig, zoals uw naam, afleveradres, e-mailadres en factuurgegevens.

Gerechtvaardigde belangen
Wij kunnen uw gegevens verwerken als wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve indien uw belang om de gegevens niet te laten verwerken, groter is.
Het optimaliseren van onze marketingcampagnes, het personaliseren van onze website en het beantwoorden van uw vragen behoren tot onze reguliere bedrijfsactiviteiten. Daarnaast willen wij u via een nieuwsbrief op de hoogte houden van onze producten. Ook hebben wij belang bij een website met goede functionaliteiten afgestemd op de wensen van de bezoekers ervan.
De eerste keer dat u een bestelling via onze website plaatst, vragen wij u een gebruikersaccount aan te maken. Wij hebben daar een gerechtvaardigd belang bij, omdat dit het bestelproces en de levering versnelt.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Neem in dat geval contact met ons op. U kunt ons bereiken via het online contactformulier/via e-mail:
info@xdconnects.com
of bel: +31 (0) 70 319 99 00.
In geval van bezwaar zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn op grond waarvan ons belang bij deze verwerking groter is dan uw belang bij stopzetting van de verwerking. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet optimaal gebruik kunt maken van onze diensten als u ons verzoekt de verwerking te staken.

Toestemming
In sommige gevallen vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens, en wel
 • voordat u een recensie schrijft of contact opneemt met onze klantenservice
 • voordat wij u een nieuwsbrief sturen
U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw gegevens voor dat doel. Uw persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij er dwingende redenen zijn die ons ertoe nopen deze gegevens te bewaren.
U kunt zich als volgt uitschrijven en/of uw gegevens verwijderen:
 • Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met één klik kunt afmelden.
 • U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier / door een e-mail te sturen naar : info@xdconnects.com
 • U kunt contact met ons opnemen via telefoon: +31 (0) 70 319 99 00.
Zie ook paragraaf 13 hieronder.

Wettelijke verplichting
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de wet. Zo is bijvoorbeeld de opslag van persoonsgegevens in onze financiële administratie verplicht op grond van de belastingwetgeving.


5. COOKIES
Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer of ander apparaat zoals een tablet of telefoon worden opgeslagen wanneer een bezoeker onze website bekijkt of gebruikt.
Het doel van het gebruik van cookies is:
 • om de website goed of beter te laten functioneren door bijvoorbeeld de bezoeker te herkennen en zo een betere dienstverlening te bieden.
 • Het onderzoeken van websiteverkeer met als doel mogelijke verbeteringen vast te stellen.
 • Het registreren van het surfgedrag van bezoekers om onze bezoekers gerichte aanbiedingen te kunnen doen.
U kunt ervoor kiezen marketingcookies te accepteren of te weigeren. Uw instellingen kunt u beheren via onze cookiebanner.
Sommige internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om dit te voorkomen. De "Help"-functie van uw browser laat zien hoe u cookies kunt blokkeren. Wanneer u hiervoor kiest, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze website niet optimaal functioneren of niet meer toegankelijk zijn. U kunt de instellingen ook aanpassen voordat u een cookie opslaat.
De door middel van cookies verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


6. METAPIXEL
Wij gebruiken Metapixels voor het verzamelen van informatie waarmee wij specifieke doelgroepen kunnen identificeren.
Zie voor meer informatie het privacybeleid van Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy.


7. GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google analytics voor het verzamelen van statistische informatie over het gebruik van onze website om gerichte marketingcampagnes op te zetten.


8. HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig door ons bewaard voor het doel van de gegevensverwerking.
 • Nieuwsbrief: uw naam en contactgegevens worden bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Beantwoording van uw vraag/vragen: uw naam en contactgegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw vraag/vragen te beantwoorden. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, tenzij er andere (wettelijke) redenen zijn om de gegevens te bewaren.
 • Levering van onze producten: wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het product te leveren, de factuur te innen en overige administratieve doeleinden. De gegevens voor het innen van de factuur worden niet langer dan 2 jaar bewaard, tenzij er andere (wettelijke) redenen zijn om de gegevens te bewaren.
 • Technische redenen, zoals optimalisatie van de website: indien mogelijk worden technische gegevens in anonieme vorm opgeslagen. De gegevens worden gebruikt zolang als nodig is om de website te optimaliseren, maar niet langer dan 6 maanden.
 • Vragenlijsten: wij bewaren deze informatie - om de kwaliteit van onze diensten te controleren - niet langer dan nodig is.


9. HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.
Deze omvatten onder meer de volgende maatregelen:
 • Alle personen die met ons samenwerken zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.
 • Wij zorgen ervoor dat derden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens voldoen aan onze veiligheidseisen. Hiertoe hebben wij contracten met deze partijen afgesloten.
 • Waar mogelijk pseudonimiseren wij uw gegevens en versleutelen wij uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben een beveiligde back-upomgeving gecreëerd om persoonsgegevens te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren de maatregelen regelmatig.
Hoewel wij niet kunnen voorkomen dat derden toegang krijgen tot uw gegevens of dat uw gegevens verloren gaan door een inbreuk op onze veiligheidsmaatregelen, zullen wij alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.


10. WAAR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Wij zullen passende maatregelen nemen om de gegevens goed te beschermen.


11. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u daarvoor toestemming hebt gegeven.
Wij maken gebruik van ICT- en marketingdienstverleners met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst sluiten en waarin geheimhoudingsbepalingen zijn opgenomen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens uitsluitend in uitdrukkelijke opdracht van ons.


12. WIJZIGINGEN IN ONS BELEID
Dit beleid kan worden gewijzigd in geval van aanpassing van onze producten en/of diensten en/of wetswijzigingen. Elke wijziging zal op deze website worden gepubliceerd.
In geval van substantiële wijzigingen die rechtstreeks op u van toepassing zijn, zullen wij u persoonlijk informeren, bijvoorbeeld per e-mail. In geval van substantiële wijzigingen van de doeleinden van onze verwerking en indien de verwerking uw toestemming behoeft, zullen wij uw toestemming vragen voor deze nieuwe doeleinden.


13. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?
Onder de AVG heeft u de volgende rechten (artikel 15 - 21) en andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming:
 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Recht op het opvragen van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Als wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen: het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
 • Als wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming of de uitvoering van onze overeenkomst met u: het recht om gegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven (gegevensoverdraagbaarheid)
Indien u meer informatie wilt ontvangen of als u één of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier / door een e-mail te sturen naar info@xdconnects.com.


14. BEZWAAR EN RECHT VAN RECLAME
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (paragraaf 4). U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op deze grondslag. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn op grond waarvan ons belang voor verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een beslissing van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te wissen? In dat geval kunt u gebruik make van één of meer van de volgende opties:
 • Neem contact met ons op: wij zullen ons uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. U vindt onze contactgegevens onderaan deze Policy.
 • Een klacht indienen: u heeft het recht een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of, indien u in een andere EU-lidstaat bent gevestigd, het College Bescherming Persoonsgegevens in uw land.
 • Procederen: u heeft het recht u tot de bevoegde rechter te wenden.


15. CONTACT
Onderstaande onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:
XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, Nederland
Telefoon: +31 (0) 70 319 99 00
E-mail : info@xdconnects.com

Februari 2023