Låt oss visa dig vad vi är gjorda av


För att "change the way we give" är öppenhet nyckeln. På XD Connects vill vi ge dig, våra kunder, möjlighet att göra välgrundade val och skapa förändring tillsammans. På den här sidan tar vi dig genom de mest använda materialen i vår produktkollektion med lägre miljöpåverkan för att du verkligen ska förstå påverkan.

I vår bransch är valet av material avgörande för att uppnå positiv påverkan. Återvinning anses vara ett effektivt sätt att rädda icke-förnybara resurser (t.ex. plast, metall) från att bli avfall och är en viktig del av en cirkulär ekonomi; återvunna material använder också mycket mindre resurser i produktionen än konventionella material. Källan till det återvunna innehållet kan vara "post-consumer" eller "pre-consumer". Med post-consumer avses avfall från produkter som använts av konsumenter och sedan kasserats, t.ex. plastflaskor. Pre-consumer är avfall från produktionsprocesser (fabriker), t.ex. överblivna tygrester. Ett bra alternativ när det gäller cirkuläritet är att använda förnybara material (t.ex. bomull, trä) i stället för återvunnet icke förnybart material i produkter.

Som en välkänd leverantör av gåvor tar vi vårt engagemang för miljön på allvar. Vi började vår resa redan 2021 för att begränsa användningen av fossilbränslebaserade material till ett minimum i vår kollektion och istället använda återvunna eller förnybara material som är ansvarsfullt anskaffade (se vår ESG-roadmap för mer info). Att använda material som skapar en mindre påverkan på miljön innebär att vi återanvänder avfall, sparar på naturresurser och har minskade utsläpp när vi utvecklar produkter. Dessa ansträngningar resulterar i unika gåvor med lägre påverkan.