vores missionvores værdier

Maksimal gaveoplevelse med minimal påvirkning

Tag ansvar over for vores samfund

Åben og transparent

Stræb efter "positive change"

Giv tilbage til planeten

For at forbedre påskønnelsen af vores gaver, og den deraf følgende forbindelse mellem giver og modtager, fokuserer vi på at levere den højest mulige produktkvalitet, som defineret af holdbarhed, funktionalitet og minimal brug af naturressourcer. Hvor det er muligt, fremstilles produkter af (certificerede og sporbare) genanvendte materialer for at sænke kulstofaftrykket Vi betragter os selv, som en integreret del af et økosystem af interessenter, som omfatter vores medarbejdere, vores leverandører og vores kunder. Vi anerkender vores ansvar over for alle disse interessenter og træffer vores beslutninger under hensyntagen til deres velbefindende. Det er vores politik at ansætte mennesker, der deler de samme grundlæggende værdier, samtidig med at vi går ind for mangfoldighed. Som virksomhed er vores mål, at arbejde med maksimal gennemsigtighed, både internt og eksternt. I alle aspekter af vores forretning, opfordrer vi til åben kommunikation, en samarbejdsatmosfære og maksimal enkelhed. I erkendelse af, at vores industri har en iboende påvirkning af planeten, skal vi bestræbe os på grundlæggende at ændre den måde, vi driver forretning på. Som følge heraf træffes beslutningerne i forbindelse med globale miljøudfordringer, og hvor det er muligt, bør vores handlinger tjene til at minimere problemet. Vores handlinger og aktiviteter, er under løbende evaluering og revurdering, da vi stræber efter forbedringer. Som markedspioner baner vi vejen for resten af branchen. For at hjælpe med at afbøde de negative miljømæssige konsekvenser, af vores forretningsaktiviteter, pålægger vi os selv at bidrage med en del af vores indtjening til nonprofitorganisationer, der er aktivt involveret i bekæmpelsen af de miljømæssige udfordringer, vores planet står over for.