La oss vise deg hva vi er laget av


For å "endre måten vi gir på", er åpenhet nøkkelen. Hos XD Connects ønsker vi å gi deg, våre kunder, muligheten til å ta informerte valg og skape endring sammen. På denne siden tar vi deg gjennom de mest brukte materialene i vår produktkolleksjon med lavere miljøpåvirkning, slik at du virkelig kan forstå effekten.

I vår bransje er materialvalget avgjørende for å oppnå positiv miljøpåvirkning. Resirkulering anses som en effektiv måte å spare ikke-fornybare ressurser (f.eks. plast, metall) fra å bli avfall, og er en viktig del av en sirkulær økonomien. Resirkulerte materialer bruker også langt færre ressurser i produksjonen enn konvensjonelle materialer. Kilden til det resirkulerte innholdet kan være "post-consumer" eller "pre-consumer". Post-consumer refererer til avfall fra produkter som brukes av forbrukere og deretter kastes, for eksempel plastflasker. Pre-consumer refererer til avfall fra produksjonsprosesser (fabrikker), for eksempel stoffrester. Et godt alternativ med tanke på sirkulære produkter er å bruke fornybare materialer (f.eks. bomull, tre) i stedet for resirkulert ikke-fornybart materiale i produkter.

Som en anerkjent leverandør av firmagaver tar vi vårt miljøengasjement på alvor. Vi startet vår reise tilbake i 2021 for å begrense bruken av materialer basert på fossilt brensel til et minimum i sortimentet vårt og i stedet bruke resirkulerte eller fornybare materialer som er anskaffet på en ansvarlig måte (se vårt ESG-veikart for mer innsikt). Ved å bruke materialer som har mindre belastning på miljøet, kan vi gjenbruke avfall, spare naturressurser og redusere utslippene når vi utvikler produkter. Denne innsatsen resulterer i unike gaver med lavere miljøpåvirkning.