vårt oppdragvåre verdier

Maksimal gaveopplevelse med minimal påvirkning

Ta ansvar overfor våre lokalsamfunn

Åpen og gjennomsiktig

Streve etter 'positive change'

Gi tilbake til planeten

For å øke verdsettelsen av våre gaver og den resulterende forbindelsen mellom giver og mottaker, fokuserer vi på å levere høyest mulig produktkvalitet, som definert av holdbarhet, funksjonalitet og minimal bruk av naturressurser. Der det er mulig, er produkter laget av (sertifiserte og sporbare) resirkulerte materialer for å redusere karbonavtrykket Vi anser oss selv som en integrert del av et økosystem av interessenter, som inkluderer våre ansatte, våre leverandører og våre kunder. Vi anerkjenner vårt ansvar overfor alle disse interessentene og tar beslutningene våre med tanke på deres velvære. Det er vår policy å ansette mennesker som deler de samme grunnleggende verdiene, samtidig som vi fremmer mangfold. Som selskap er vårt mål å jobbe med maksimal åpenhet, både internt og eksternt. I alle aspekter av virksomheten vår oppfordrer vi til åpen kommunikasjon, en samarbeidsstemning og maksimal enkelhet. Ved å erkjenne at vår industri har en iboende innvirkning på planeten, må vi forsøke å fundamentalt endre måten vi driver forretning på. Som et resultat av dette gjøres beslutninger i sammenheng med globale miljøutfordringer, og der det er mulig bør våre handlinger tjene til å minimere problemet. Våre handlinger og aktiviteter er under kontinuerlig evaluering og revurdering mens vi streber etter forbedring. Som markedspioner baner vi vei for resten av bransjen. For å bidra til å dempe de negative miljøkonsekvensene av våre forretningsaktiviteter, pålegger vi oss selv å bidra med deler av inntektene våre til ideelle organisasjoner som er aktivt involvert i å bekjempe miljøutfordringene planeten vår står overfor.