Anna meidän näyttää, mistä meidät on tehty


Muuttaaksemme "tapaamme antaa", on avoimuus avainasemassa. XD Connects haluaa antaa teille, asiakkaillemme, mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja ja luoda yhdessä muutosta. Tällä sivulla käymme läpi vähiten ympäristöä kuormittavien tuotteidemme käytetyimmät materiaalit, jotta voit todella ymmärtää niiden vaikutuksen.

Alallamme materiaalin valinta on ratkaisevan tärkeää myönteisten vaikutusten saavuttamiseksi. Kierrätystä pidetään tehokkaana keinona säästää uusiutumattomia luonnonvaroja (esim. muovia ja metallia) joutumasta jätteeksi, ja se on tärkeä osa kiertotaloutta. Kierrätysmateriaalit kuluttavat myös paljon vähemmän luonnonvaroja tuotannossa kuin perinteiset materiaalit. Kierrätetyn materiaalin lähde voi olla "kulutusjäte" tai "tuotantojäte". Kulutusjätteellä tarkoitetaan jätettä, joka syntyy kuluttajien käyttämistä ja sen jälkeen käytöstä poistetuista tuotteista, kuten muovipulloista. Tuotantojäte tarkoittaa tuotantoprosesseissa (tehtaissa) syntyvää jätettä, kuten kangasjätettä. Kiertokulun kannalta hyvä vaihtoehto on käyttää tuotteissa uusiutuvia materiaaleja (esim. puuvillaa, puuta) kierrätetyn uusiutumattoman materiaalin sijaan.

Tunnettuna yrityslahjojen toimittajana suhtaudumme vakavasti ympäristösitoumukseemme. Aloitimme vuonna 2021 matkamme rajoittamaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien materiaalien käytön minimiin mallistossamme ja käyttämään sen sijaan kierrätettyjä tai uusiutuvia materiaaleja, jotka on hankittu vastuullisesti (katso ESG-tiekartta, josta saat lisätietoja). Ympäristövaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien käyttäminen tarkoittaa, että kierrätämme jätteitä uudelleen, säästämme luonnonvaroja ja vähennämme päästöjä tuotteita kehitettäessä. Näiden ponnistelujen tuloksena syntyy ainutlaatuisia lahjoja, joiden vaikutus ympäristöön on vähäisempi.