missiommeArvomme

Suurin lahjakokemus minimaalisella vaikutuksella

Ota vastuuta yhteisöistämme

Avoimuus

Tavoitteena "positive change"

Anna takaisin planeetallemme

Parantaaksemme lahjojemme arvostusta ja siitä syntyvää "connection":ia lahjan antajan ja saajan välillä, keskitymme toimittamaan mahdollisimman korkealaatuisia tuotteita, jotka määrittelee kestävyys, käytännöllisyys sekä luonnonvarojen vähäinen käyttö. Mikäli mahdollista, valmistetaan tuotteet (sertifioiduista ja jäljitettävistä) kierrätetyistä materiaaleista hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Pidämme itseämme kiinteänä osana sidosryhmien ekosysteemiä, johon kuuluvat meidän työntekijämme,tavarantoimittajamme sekä asiakkaamme. Tunnistamme vastuumme kaikkia näitä sidosryhmiä kohtaan ja teemme päätöksiä pitäen heidän hyvinvointinsa mielessä. Työllistämme ihmisiä, jotka jakavat nämä samat perustavanlaatuiset arvot, samalla kannattaen monimuotoisuutta. Yrityksenä tavoitteenamme on työskennellä mahdollisimman avoimesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla kannustamme avointa viestintää, yhteistyöilmapiiriä ja yksinkertaisuutta. Tiedostamalla että alallamme on luontainen vaikutus planeettaan, täytyy meidän muuttaa perusteellisesti tapamme toimia. Tämän vuoksi päätöksenteko tehdään maailman ympäristöhaasteet mielessä pitäen, ja kun mahdollista, tulee toimintamme auttaa ongelmien minimoinnissa. Toimintamme on jatkuvan arvioinnin alla, kun pyrimme parannuksiin. Markkinoiden edelläkävijänä tasoitamme tietä muille alallamme. Auttaaksemme lieventämään liiketoimintamme negatiivisia ympäristövaikutuksia, velvoitamme itsemme lahjoittamaan osan tuloistamme voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, jotka ovat aktiivisesti mukana taistelemassa planeettamme ympäristöhaasteiden torjunnassa.