Hiilipäästötavoitteet Jäljitettävyys Tuotteen jalanjälki Annetaan takaisin
Suunnitelmamme CO2-neutraaliuden saavuttamista vuonna 2030 Tuotteidemme kolmannen osapuolen sertifiointi edistää toimitusketjun läpinäkyvyyttä. Täydellinen elinkaarianalyysi (LCA) tuotetta kohti. Olemme sitoutuneet antamaan takaisin planeetalle, ja tätä varten teemme yhteistyötä valittujen organisaatioiden kanssa.Avoimuus Vaatimustenmukaisuus Kestävän kehityksen tavoitteet ESG verkkosivusto
Jaamme ponnistelujamme myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi kotona ja toimitusketjussamme. Sitoutuminen toimittamaan aina turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa ESG-strategiaamme. Kaikki tiedot on koottu ESG-verkkosivuillemme.